Home


Koorinspiratiedag

Tilburg en omgeving

Welkom


Welkom bij de Koorinspiratiedag Tilburg en omgeving, een initiatief van Stichting Zin in Zingen - stichting voor inspiratie en educatie van koren in Noord-Brabant.


Onze activiteiten:

zaterdag 7 oktober 2023, Tilburg

Over onze stichting


koorinsp2019.bestuur
02 Banner

Zin = Inspiratie

Zin = ZIN

Zin = zingen

Stichting Zin in Zingen organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is in inspirerende kerkmuziek in Tilburg en omgeving de Koorinspiratiedag Tilburg.

De Koorinspiratiedag is een initiatief van Stichting Zin in Zingen. De stichting is opgericht op 29 augustus 2017 met de volgende doelen:


1. Het bevorderen van de onderlinge band tussen de kerkkoren in Noord-Brabant en het bieden van educatie aan deze koren.

2. Het bieden van financiële ondersteuning aan de kerkkoren in Noord-Brabant en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De stichting bestaat uit drie bestuursleden die ook lid zijn van de werkgroep voor de Koorinspiratiedag.

De werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van de Koorinspiratiedagen.


Voorzitter: Helga Janssens-Baan

Cantrix Protestantse Gemeente te Tilburg e.o.,

organiste Kapucijnenkerk Tilburg

Secretaris / penningmeester:

Jeroen van Riel


Algemeen bestuurslid: Johanna Földesi

Koordirigent Emmausparochie Tilburg, sopraan


Nieuws

Bestuursvacatures Stichting Zin in Zingen

Binnen het bestuur zijn de volgende vacatures beschikbaar.

Profielschets secretaris:

Als secretaris ben je meestal de eerste contactpersoon van de Stichting. Je krijgt hiervoor toegang tot de email secretariaat@koorinspiratiedag.nl. Alle uitgaande post (en de meeste inkomende post) naar de koren, parochies en subsidiënten wordt via jou verstuurd. Ook werk je de notulen en actiepuntenlijst uit van de bestuursvergaderingen. Je aanwezigheid bij zowel de werkgroep- als bestuursvergaderingen (8 per jaar) is daardoor altijd nodig.


Profielschets penningmeester:

De taak van de penningmeester is om de bank- en kasmutaties te verwerken tot een financieel verslag. Je brengt het bestuur 2 maal per jaar op de hoogte van de financiële zaken van de stichting. Hiertoe behoort ook het beheer van de begroting van de komende koorinspiratiedag. Gezamenlijk met de rest van het bestuur ben je ook verantwoordelijk voor de fondswerving. Het is hierbij niet strikt nodig om elke vergadering aanwezig te zijn. Veel kan per mail worden afgewerkt.


Profielschets algemeen bestuurslid:

Omdat het belangrijk is, dat de ideeën ook uitgevoerd kunnen worden, is er ook nog een vacature algemeen bestuurder. Deze bestuurder heeft vooral een taak in het verdere uitwerken van een aantal deelactiviteiten van de Koorinspiratiedag en op de dag zelf het verlenen van hand- en spandiensten.   

 

Aanmelden en meer informatie: secretariaat@koorinspiratiedag.nl of 013-8502624

Contact

Voor meer informatie, aanmelden en vragen stuur ons een bericht!