Nieuws en Archief


Nieuws

Bestuursvacatures Stichting Zin in Zingen

Binnen het bestuur zijn de volgende vacatures beschikbaar.

Profielschets secretaris:

Als secretaris ben je meestal de eerste contactpersoon van de Stichting. Je krijgt hiervoor toegang tot de email secretariaat@koorinspiratiedag.nl. Alle uitgaande post (en de meeste inkomende post) naar de koren, parochies en subsidiënten wordt via jou verstuurd. Ook werk je de notulen en actiepuntenlijst uit van de bestuursvergaderingen. Je aanwezigheid bij zowel de werkgroep- als bestuursvergaderingen (8 per jaar) is daardoor altijd nodig.


Profielschets penningmeester:

De taak van de penningmeester is om de bank- en kasmutaties te verwerken tot een financieel verslag. Je brengt het bestuur 2 maal per jaar op de hoogte van de financiële zaken van de stichting. Hiertoe behoort ook het beheer van de begroting van de komende koorinspiratiedag. Gezamenlijk met de rest van het bestuur ben je ook verantwoordelijk voor de fondswerving. Het is hierbij niet strikt nodig om elke vergadering aanwezig te zijn. Veel kan per mail worden afgewerkt.


Profielschets algemeen bestuurslid:

Omdat het belangrijk is, dat de ideeën ook uitgevoerd kunnen worden, is er ook nog een vacature algemeen bestuurder. Deze bestuurder heeft vooral een taak in het verdere uitwerken van een aantal deelactiviteiten van de Koorinspiratiedag en op de dag zelf het verlenen van hand- en spandiensten.   

 

Aanmelden en meer informatie: secretariaat@koorinspiratiedag.nl of 013-8502624


Archief

Koorinspiratiedag

Tilburg 2019

Na de succesvolle Koorinspiratiedag Tilburg van 2 juni 2018 heeft op zaterdag 5 oktober 2019 de tweede inspiratiedag voor Tilburgse kerkkoren in de Opstandingskerk te Tilburg plaatsgevonden.


Het dagprogramma bestond uit twee onderdelen waarbij in de ochtend workshops werden gegeven en in de middag het samen zingen van liederen rond het thema hoop centraal stond.


DSC_5456
DSC_5432
DSC_5463
DSC_5495
DSC_5459
DSC_5467
DSC_5529
DSC_5521
DSC_5578
DSC_5565
DSC_5542

In het ochtendprogramma hebben deelnemers naar eigen keuze aan twee van de drie onderstaande workshops deelgenomen: Stemvorming/stemgebruik in groepsverband o.l.v. Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent), Creatief met eenstemmigheid o.l.v. Martin Hoondert (musicoloog, kerkmusicus), en Samenwerking tussen koren en inzet projectzangers (met het oog op fuserende parochies en gemeenten) o.l.v. Jeroen de Wit.

In het middagprogramma werd de samenzang geleid door Evert van Merode (musicus, componist) en Arjan van Baest (dirigent, componist). Speciaal voor de koorinspiratiedag heeft Simone Snakenborg (tekstschrijver, voorganger) een nieuwe liedtekst over hoop geschreven, waarop Evert een koorcompositie heeft gemaakt. Deze nieuwe compositie is o.l.v. Arjan en Evert met alle aanwezigen ingestudeerd.

Als afsluiting van de Koorinspiratiedag is een korte Vespers gehouden waarin de ingestudeerde liederen waren opgenomen.


Links van medewerkenden:

Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent), Martin Hoondert (musicoloog, kerkmusicus), Jeroen de Wit

Arjan van Baest (dirigent, musicus en componist), Evert van Merode (dirigent, musicus en componist), Simone Snakenborg (tekstschrijver, voorganger, ritueelbegeleider)


Sponsoren van de dag:


banner 2019
koorinsp2019.Johanna
koorinsp2019.masseren
koorinsp2019. zaal
koorinsp2019.beekse cantorij
koorinsp2019.zaal2
koorinsp2019.bestuur
koorinsp2019.partituuruitreiking

Koorinspiratiedag Hilvarenbeek 2019

Locatie: Diessen

Op zaterdag 25 mei 2019 heeft de Werkgroep Koorinspiratiedag Hilvarenbeek de eerste

Koorinspiratiedag in gemeente Hilvarenbeek met locatie Diessen georganiseerd.

Motto: Waar kerken sluiten gaat het lied verder.


Het was een middag voor 'samenen 'ontmoeten', een middag van kennismaken en verbinden door het Lied. 

Op 25 mei vond in de Sint-Willibrorduskerk te Diessen de ontmoeting plaats tussen koorleden en andere zangers uit heel de gemeente Hilvarenbeek (Hilvarenbeek en haar omringende dorpen).

Het was een dag van samenzang, van presentatie en van luisteren naar, en leren van  nieuwe en bekendere liederen. Koren, zingende gemeentes/parochies, mensen die graag zingen, waren uitgenodigd voor deze bijzondere dag. Ter gelegenheid van deze dag zijn drie nieuwe liederen gemaakt. Hiervoor heeft Ds. Annemarie Hagoort de teksten geschreven en Ad van Sleuwen de muziek. Verder had ieder deelnemende koor een podium om eigen gekozen liederen te laten horen.

De koormiddag werd afgesloten met samenzang.


Sponsoren van de dag:

Zin in Zingen

(van Kerkblad samenwerkende gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg - Zomer, 2019-07-05)


Vorig jaar schreef Ineke van Loon in het zomernummer hoe nthousiast zij was over de koorinspiratiedag die op 2 juni 2018 had plaatsgevonden in Tilburg.

Een dag om koren en andere geinteresseerden kennis te laten nemen van elkaars geestelijke liederen. En een aantal nieuwe liederen samen in te studeren.

Ineke vroeg zich af of dit in Hilvarenbeek ook zou kunnen. Eigenlijk was zij ervan overtuigd dat het moest kunnen.

Samen met de stichting "Zin in Zingen" heeft zij zich sterk gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.

En het is gelukt! Zaterdag 25 mei jl. was er de koorinspiratiedag.

Weliswaar niet in Hilvarenbeek, hoe mooi de plannen ook waren, met de Petruskerk en de Andreaskerk en het Open Huis aan de Vrijthof als locatie, maar toen werd de datum van de kermis verschoven en moest er worden uitgezien naar een andere oplossing. Het werd de Willibrorduskerk in Diessen en voor de pauze was Hercules ter beschikking. Het werd geen dag, maar een middag.

Het bleek een mooi alternatief. Helga Janssens-Baan, voorzitter van de stichting "Zin in Zingen" sprak een welkomstwoord en de dagvoorzitter, Stephan van der Maas leidde ons door het volle programma.

Zes koren deden mee: Pluskoor de Kempen o.l.v. Herma Timmer, begeleiding Ad van Sleuwen; Beekse Cantorij o.l.v. Jac Peeters, begeleiding Ad van Sleuwen; Laos Deo o.l.v. Annelies Verschueren, begeleid door de pianist van het koor; Dames- en Herenkoor Petruskerk o.l.v. Jac Peeters, begeleiding Ad van Sleuwen; Willibrorduskoor o.l.v. Maria Zijlmans, begeleiding GertJan van Heijst en de Taizé zanggroep met ondersteuning van Jos Tiggelman, gitaar, Annelies Cloo dwarsfluit en Hans Weening piano.

Voordat de nieuwe liederen werden ingestudeerd, werd er ingezoingen o.l.v. Johanna Földesi.

Vervolgens werden nieuwe liederen ingestudeerd: muziek Ad van Sleuwen en teksten van ds. Annemarie Hagoort.

Ok presenteerden de koren zich afzonderlijk.

 

Het was een vol programma. Er is hard gestudeerd en goed en veel gezongen. En er waren ook geinteresserde luisteraars. De dag werd afgesloten met het samen zingen van de nieuwe liederen.

 

Wat kan je veel bereiken met elkaar in een middag. Doelstelling was niet alleen zingen, maar ook het ontmoeten van elkaar, verbinden. Esbeek, Diessen, Hilvarenbeek hebben elkaar als koren ontmoet.

 

Tot slot was er een dankwoord en waren er bloemen. De stichting stelde de partituren met o.a. een dwarsfluitpartij) aan alle deelnemende koren ter hand.

 

Ineke is helaas de week na deze mooie dag ziek geworden. Op dit moment herstelt zij van een lichte beroerte. Zij verblijft in Damast in Tilburg. We wensen haar het allerbeste en veel beterschap en bedanken haar voor alle inspanningen die zij heeft verricht om de koorinspiratiemiddag in Diessen mogelijk en zo succesvol te maken.

 

(Adrie Weening)

Koorinspiratiedag

Tilburg 2018

Op zaterdag 2 juni 2018 heeft Stichting Zin in Zingen de eerste Koorinspiratiedag Tilburg georganiseerd.

 

Een dag met inspiratie en verbinding.


Een dag waarop deelnemers kennis gemaakt hebben met nieuwe manieren van zingen, nieuwe liederen en – niet te vergeten – met elkaar.

In de ochtend is onder leiding van zangeres en koordirigente Johanna Földesi kennisgemaakt met een manier van zingen en stemgebruik die is geïnspireerd op het proces van “Libero Canto Szamosi”. Daarna is er onder leiding van componist en dirigent Arjan van Baest met pianobegeleiding van Evert van Merode gewerkt aan een aantal inspirerende liederen.

Gedurende de dag hebben de deelnemende koren een korte muzikale impressie van hun eigen repertoire gegeven. Hierbij is tenminste een Gloria of Loflied gezongen. Op deze wijze heeft iedereen kennis kunnen maken met de veelzijdige liturgische liederen die de kerkkoren in Tilburg zingen.

Deze inspirerende korendag is met een korte Vespers afgesloten, waarin het speciaal voor deze dag geschreven lied en enkele andere ingestudeerde liederen door alle aanwezigen zijn gezongen.


Links van medewerkenden:

Arjan van Baest (dirigent, musicus en componist), Johanna Földesi (dirigent, sopraan), Evert van Merode (dirigent, musicus en componist), Simone Snakenborg (tekstschrijver, voorganger, ritueelbegeleider)


Sponsoren van de dag:


NIEUWS

Oktober 3, 2020

Bekijk Koorinspiratiedag Tilburg online, klik hier

April 30, 2018

Bestuursvacatures Stichting Zin in Zingen, klik hierAmarantstraat 26,

5044 RK Tilburg

secretariaat@koorinspiratiedag.nl

013-8502624

CONTACTGEGEVENS