Activiteiten

Koorinspiratiedag

Tilburg 2019

Na de succesvole inspiratiedag op 2 juni 2018 in Tilburg organiseren we onze tweede inspiratiedag voor Tilburgse kerkkoren. Deze vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 in de Opstandingskerk te Tilburg.


Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen waarbij in de ochtend workshops worden gegeven en in de middag het samen zingen van liederen rond het thema hoop centraal staat. Het is mogelijk om aan de gehele dag deel te nemen of een keuze te maken tussen het ochtendprogramma en middagprogramma.


Locatie: Opstandingskerk te Tilburg

Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg

(hoek Waringinstraat)

Ochtendprogramma (10.30 – 12.30 uur)

De volgende workshops worden aangeboden:

  • Stemvorming/stemgebruik in groepsverband o.l.v. Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent)
  • Creatief met eenstemmigheid o.l.v. Martin Hoondert (musicoloog, kerkmusicus)
  • Samenwerking tussen koren en inzet projectzangers (met het oog op fuserende parochies en gemeenten) o.l.v. Jeroen de Wit


Lunchpauze (12.30 – 13.30 uur, zelf brood meenemen)

Ruimte voor informele ontmoeting en uitwisseling ervaringen.


Middagprogramma (13.30 – 16.15 uur)

De samenzang wordt geleid door Evert van Merode (musicus, componist) en Arjan van Baest (dirigent / componist). Zij geven een toelichting bij de liederen en studeren ze met alle aanwezigen in.

Speciaal voor deze koorinspiratiedag heeft Simone Snakenborg (tekstschrijver / voorganger) een nieuwe liedtekst over hoop geschreven. Hierbij heeft Evert van Merode een koorcompositie gemaakt die hij samen met alle aanwezigen zal instuderen.


Als afsluiting van de dag wordt om 16.00 uur een korte Vespers gehouden waarin de ingestudeerde liederen zijn opgenomen.


Links van medewerkenden:

Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent)

Martin Hoondert (musicoloog, kerkmusicus)

Arjan van Baest (dirigent, musicus en componist)

Evert van Merode (dirigent, musicus en componist)

Simone Snakenborg (tekstschrijver, voorganger, ritueelbegeleider)
NIEUWS

April 30, 2018

Bestuursvacatures Stichting Zin in Zingen

Oktober 26, 2018

Rabobank Clubkas Campagne succesvol afgesloten


Amarantstraat 26,

5044 RK Tilburg

secretariaat@koorinspiratiedag.nl

013-8502624

CONTACTGEGEVENS